SCENARIUSZE

Jak postrzegamy innych? – uprzedzenia i przeciwdziałanie niesprawiedliwości

Opis: Dzięki zajęciom uczeń/uczennica wie, czym są podobieństwa i różnice; uświadamia sobie, że ludzie są różni; dostrzega, że różnorodność jest dobra; kształtuje swoją wrażliwość wobec odmienności.

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Anna Chojnacka Skoog i Kamila Wisz

Pobierz scenariusz w postaci pliku : 05jak_postrzegamy.pdf