MATERIAŁY DODATKOWE

Globalne (nie)równouprawnienie - Quiz

Opis: Załącznik nr 3 do scenariusza Globalne (nie)równouprawnienie, nt. 5. Celu Zrównoważonego Rozwoju: QUIZ

Autor/Autorka (autorzy/autorki): oprac. Katarzyna Tekień1. Ile kobiet pełni dziś funkcję głowy państwa (stan z września 2016)?
 1. 35
 2. 21
 3. 50
 4. 10

2. Który kraj ma obecnie najliczniejszą reprezentację kobiet w parlamencie?
 1. Norwegia
 2. Stany Zjednoczone
 3. Rwanda
 4. Singapur

3. W ilu krajach kobiety stanowią mniej niż 10 proc. parlamentarzystów/parlamentarzystek?
 1. 51
 2. 2
 3. 38
 4. 17

4. O ile godzin dziennie więcej, w porównaniu z mężczyznami, kobiety na całym świecie poświęcają na obowiązki domowe?
 1. 1 do 3 godzin
 2. 2 do 6 godzin
 3. Mniej niż godzinę
 4. To mężczyźni więcej czasu spędzają wykonując obowiązki domowe.

5. Ile kobiet w Polsce ginie w wyniku przemocy domowej?
 1. 3 w ciągu roku
 2. 3 w ciągu miesiąca
 3. 3 w ciągu tygodnia
 4. 15 w ciągu roku

6. Ile kobiet żyjących dziś na świecie wyszło za mąż przed 18 rokiem życia?
 1. 700 milionów
 2. 50 tysięcy
 3. 700 tysięcy
 4. 5 milionów

7. Na terenach objętych konfliktami zbrojnymi:
 1. Spada liczba małżeństw dziewczynek poniżej 18 roku, dziewczynki mają większy dostęp do edukacji.
 2. Wzrasta liczba małżeństw dziewczynek poniżej 18 roku życia, dziewczynki mają mniejszy dostęp do edukacji.
 3. Liczba małżeństw dziewczynek poniżej 18 roku wzrasta i mają one większy dostęp do edukacji.
 4. Liczba małżeństw dziewczynek poniżej 18 roku życia nie zmienia się, a ich dostęp do edukacji pozostaje na tym samym poziomie.

8. Ile kobiet żyjących dziś na terenie Unii Europejskiej doświadczyło w swoim życiu molestowania lub przemocy w Internecie?
 1. Jedna na 10 000
 2. Jedna na 1000
 3. Jedna na 100
 4. Jedna na 10

9. Jaki odsetek młodych osób (w wieku 15-24 lat) zarażonych wirusem HIV/AIDS na całym świecie stanowią kobiety/dziewczynki?
 1. 85 proc.
 2. 60 proc.
 3. 51 proc.
 4. 23 proc.

10. Zaburzenia odżywiania występują:
 1. Częściej wśród chłopców niż wśród dziewcząt.
 2. Częściej wśród dziewcząt niż wśród chłopców.
 3. Równie często wśród chłopców, jak i dziewcząt
 4. Tylko u osób dorosłych.

Prawidłowe odpowiedzi: 1d, 2c, 3c, 4a, 5c, 6a, 7b, 8d, 9b, 10b
Globalne statystyki pochodzą z raportów opublikowanych na stronie internetowej podmiotu Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet.
Krajowe statystyki dotyczące liczby śmiertelnych ofiar przemocy domowej pochodzą z badań prof. Beaty Gruszczyńskiej, Uniwersytet Warszawski, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2013.
Statystyki dotyczące zaburzeń odżywiania pochodzą z H.Kołobo, B.Woynarowska; Samoocena masy ciała i odchudzanie się młodzieży w okresie dojrzewania; Przegląd Pediatryczny 2004, vol 34, no ¾, 196-201