MATERIAŁY DODATKOWE

Karta informacyjna - Drużyna B

Opis: Karta informacyjna dla Drużyny B, niezbędna do poprowadzenia lekcji wg scenariusza "Czemu ma służyć odpowiedzialna produkcja i konsumpcja?"

Autor/Autorka (autorzy/autorki): oprac. Justyna SzambelanKARTA INFORMACYJNA // DRUŻYNA B

DEBATA: Światowe trendy w produkcji i konsumpcji: czego oczekujemy?

Debata będzie podzielona na trzy (dwie) rundy po 8 minut każda. Każda runda dotyczy innego zagadnienia. W każdej rundzie reprezentanci drużyn najpierw przedstawiają swój punkt widzenia w wypowiedzi wprowadzającej, która nie powinna trwać więcej niż 90 sekund (półtorej minuty). Następnie obie drużyny dyskutują, starając się odnieść do argumentów drużyny przeciwnej.

----------------------------------------------------

RUNDA 1: Globalna produkcja i konsumpcja żywności

Wasz punkt widzenia: produkcja i konsumpcja żywności w nadchodzących latach muszą być nastawione na likwidację głodu i niedożywienia na świecie.

Poniżej kilka kluczowych informacji, które pomogą wam zbudować przekonującą argumentację. Nie ograniczajcie się do nich, poszukajcie innych faktów aby wesprzeć wasz punkt widzenia w dyskusji!

Na świecie jest ok. 795 milionów ludzi dotkniętych głodem, co uniemożliwia im prowadzenie zdrowego i aktywnego życia [dane na rok 2016 za Światowym Programem Żywnościowym: https://www.wfp.org/hunger]. Także pozornie najedzony człowiek może głodować. Dwa miliardy ludzi dotkniętych jest chronicznym głodem, bo ich pożywienie jest zbyt ubogie w substancje odżywcze. Skutki tego ukrytego niedożywienia są w równym stopniu śmiertelne, jak skutki głodu. [http://www.dw.com/pl/globalny-raport-g%C5%82odu-2014-dwa-miliardy-ludzi-na-%C5%9Bwiecie-jest-niedo%C5%BCywionych/a-17993765]

Głód stanowi zagrożenie dla zdrowia dla większej liczby osób, niż malaria, AIDS i gruźlica razem wzięte. Dzieciom cierpiącym głód i niedożywienie grozi zahamowanie rozwoju – jedno na cztery dzieci na świecie jest nim dotknięte i przez to nigdy nie rozwinie w pełni swojego potencjału. Niedożywienie odpowiada za prawie połowę (45%) śmierci dzieci poniżej piątego roku życia. I chociaż wiele chorób pozostaje nieuleczalnych, mamy pełną wiedzę o tym, jak radzić sobie z głodem.

----------------------------------------------------

RUNDA 2: Globalna produkcja i konsumpcja energii

Wasz punkt widzenia: produkcja i konsumpcja energii w nadchodzących latach muszą być nastawione na likwidację ubóstwa na świecie.

Poniżej kilka kluczowych informacji, które pomogą wam zbudować przekonującą argumentację. Nie ograniczajcie się do nich, poszukajcie innych faktów aby wesprzeć wasz punkt widzenia w dyskusji!

Dostęp do energii elektrycznej jest niezbędny aby zapewnić społecznościom na całym świecie czystą wodę, ochronę zdrowia, oświetlenie konieczne do pracy i edukacji, usługi telekomunikacyjne. Także ogrzewanie, możliwość gotowania oraz transport zależą od paliw energetycznych. 1,2 miliarda ludzi żyje bez stałego dostępu do elektryczności, a 2,7 miliarda używa do gotowania biomasy (drewna, węgla, suszonego łajna itp.), które stosowane wewnątrz domostwa powodują szkodliwe zanieczyszczenie powietrza [Dane na podstawie World Energy Outlook 2015: http://www.worldenergyoutlook.org/]. Żyjąc bez elektryczności ludzie poświęcają większą część swojego czasu na dalekie marsze po wodę, zbieranie drewna, ręczne mielenie ziarna i inne podobne czynności. [Więcej danych w dokumencie UNDP „Energy Access in Developing Countries”: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/sustainable_energy/energy-access-in-developing-countries/.

Energia elektryczna często jest w krajach globalnego Południa względnie droższa niż w krajach globalnej Północy – podczas gdy średnia światowa cena to 40 gr/kW w krajach afrykańskich wynosi ona między 80 gr a 2 zł/kW! Sytuację, w której gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię dla celów podstawowych codziennych potrzeb nazywa się ubóstwem energetycznym: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ub%C3%B3stwo_energetyczne.