SCENARIUSZE

Co wiem o moim jedzeniu?

Opis: Celem zajęć jest zastanowienie się nad pochodzeniem żywności, którą spożywamy, zidentyfikowanie najważniejszych problemów z tym związanych, w tym różnych źródeł informacji nt. żywności oraz krytycznie odniesienie się do informacji w mediach.

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Magdalena Klarenbach i Emilia Ślimko
Pobierz scenariusz lekcji w postaci pliku : 3. Co wiem o moim jedzeniu_16_19 lat.pdf
Scenariusz pochodzi z publikacji Polskiej Zielonej Sieci pt. "Jedz lokalnie, myśl globalnie!"