SCENARIUSZE

Rolnictwo ekologiczne czy przemysłowe?

Opis: Pomóż klasie zapoznać się z informacjami dot. przemysłowej i ekologicznej produkcji żywności, wpływem rolnictwa przemysłowego na środowisko naturalne oraz gospodarkę, a dzięi temu krytycznie odnoosić się do różnych sposobów produkcji żywności i dostrzegać wpływ substancji chemicznych używanych w rolnictwie na zdrowie ludzi.

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Magdalena Klarenbach i Emilia Ślimko
Pobierz scenariusz lekcji w postaci pliku : 6. Rolnictwo ekologiczne czy przemysłowe_16_19 lat.pdf
Scenariusz pochodzi z publikacji Polskiej Zielonej Sieci pt. "Jedz lokalnie, myśl globalnie!"