SCENARIUSZE

Zmniejsz dystans – jedz lokalnie!

Opis: Scenariusz zakłada ukazanie wpływu produkcji i dystrybucji żywności na środowisko naturalne. Służy zrozumieniu związku między transportem żywności a emisją CO2 ze spalania paliw kopalnych, pojęcia tzw. żywnościokilometrów.Uczniowie i uczennice mają możliwość analizy oraz krytycznego odniesienia się do różnych sposobów produkcji i dystrybucji żywności, rozumieją wpływ importu żywności na sytuację gospodarczą kraju.

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Magdalena Klarenbach i Emilia Ślimko
Pobierz scenariusz lekcji w postaci pliku : 12. Zmniejsz dystans_jedz lokalnie_16_19 lat.pdf
Scenariusz pochodzi z publikacji Polskiej Zielonej Sieci pt. "Jedz lokalnie, myśl globalnie!"