Warning: strcmp() expects parameter 1 to be string, resource given in /index.php on line 667

    MATERIAŁY DODATKOWE

Demokracja. Limited edition. (!) (?) Załącznik nr 2

Opis: Załącznik nr 2 do scenariusza pt. Demokracja. Limited edition. (!) (?)

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Jakub NiewińskiPraca z materiałami źródłowymi – zadania i polecenia dla małych grup

I. Przed analizą ważnych słów z tych trzech dokumentów, spójrzcie na wyjaśnienie art. 54 Konstytucji RP znajdujące się na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-54-wolnosc-slowa

II. Następnie przeczytajcie art. 54 z Konstytucji RP, art. 11 z Karty Praw Podstawowych UE oraz art. 19 z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i wykonajcie dwa zadania.

1. W podanych artykułach znajdź wyrazy bliskoznaczne do słów „wolność” oraz „poglądy”. Następnie spróbuj je uporządkować wg wymyślonego przez siebie klucza – wyjaśnij, na czym on polega.
2. Na podstawie wymienionych artykułów sporządź katalog słów – rzeczowników odczasownikowych- wyrażających postawę aktywną i działania. Wymyśl sposób ich uporządkowania, a następnie wyjaśnij jego sens.

Wolność słowa gwarantują
Artykuł 54 Konstytucji RP
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Artykuł 11 Karty Praw Podstawowych UE
1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
2. Szanuje się wolność i pluralizm mediów.

Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez ONZ
Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania
niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów
wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Przykładowe odpowiedzi:
wolność, swoboda, pluralizm (od słowa najbardziej pojemnego znaczeniowo – semantycznie)
wypowiedzi, poglądy, opinie (od pojęcia obiektywnego do subiektywnego)
otrzymywanie, pozyskiwanie, posiadanie, wyrażanie, przekazywanie, rozpowszechnianie (uporządkowanie ukazuje proces i etapy aktywnej postawy i działania z poglądami)