SCENARIUSZE

Azerbejdżańskie szlaki Nobla

Opis: Scenariusz zajęć dot. podstawowych zasobów naturalnych Kaukazu, roli jaką odegrał Alfred Nobel i jaką pełni Nagroda Nobla.

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Beata Szcześniak-PiwowarskaAzerbejdżańskie szlaki Nobla


Przebieg zajęć:
1. Zapytaj dzieci jakie zasoby naturalne znają? Odpowiedzi zapisz na tablicy; Powiedz uczniom, że dziś dowiedzą się o kraju gdzie wydobywa się dużo ropy naftowej – jest to Azerbejdżan oraz o osobie, która w tym kraju, dzięki wydobyciu ropy dorobiła się fortuny i dzięki temu ufundowała specjalną nagrodę. (2 minuty)
2. Zapytaj dzieci, czy wiedzą, kim był Alfred Nobel i z czym kojarzy im się to nazwisko? Czy wiedzą, co to jest Nagroda Nobla? (2 minuty?)
3. Krótko opowiedz o historii Alfreda Nobla i o tym jak dzięki m.in. wydobyciu ropy w Baku powstała fortuna noblowska oraz o Nagrodzie Nobla – materiał M.IV.1 (5 minut.)
4. Poproś uczniów, aby w parach zastanowili się, którzy Polacy, otrzymali Nagrodę Nobla. Następnie wspólnie stwórzcie listę polskich noblistów. Możesz również zapisać na tablicy imiona i nazwiska noblistów z lukami i wspólnie z uczniami rozwiązać zadanie – Kto to jest? (5 minut)5. Podsumuj, że dzięki ustanowieniu Nagrody Nobla możliwe jest wyróżnienie osób, dokonujących przełomowych odkryć i badań naukowych i twórców najbardziej wyróżniających się dzieł literackich. (1 minuta)
6. W ramach podsumowania, przeprowadź grę dydaktyczną M.IV.2. (5 minut)

Załączniki - materiały dla nauczyciela:
M.IV.1 - Informacja o Alfredzie Noblu i o nagrodzie Nobla
M.IV.2 – Gra dydaktyczna