Warning: strcmp() expects parameter 1 to be string, resource given in /index.php on line 667

    SCENARIUSZE

Szukamy przyjaciół – dlaczego nie w Tadżykistanie?

Opis: Scenariusz lekcji dla kl. I-III, cz. II

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Uczniowie poznają Tadżykistan - podstawowe wiadomości o kraju, jego kulturze, o rówieśnikach.Szukamy przyjaciół – dlaczego nie w Tadżykistanie?


I. Wstęp (5 minut)
1. Przywitanie się.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Opis słowny wprowadzający do tematu lekcji.
4. Prezentacja wystawy z pracami uczniów przedstawiającymi mapę, flagę i godło Tadżykistanu.


II. Część właściwa
1. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Ocena wykonanych prac.
3. Zawieszenie na wystawie prac wykonanych w domu.
4. Pokazanie zdjęć tadżyckich dzieci z własnoręcznie wykonanymi pocztówkami.
• Co najchętniej rysują dzieci?
• Jak wygląda tadżycki krajobraz?
5. Wspólne pisanie krótkiego listu do dzieci z Tadżykistanu.
6. Przygotowanie pocztówek z Polski (technika dowolna lub wybrana przez nauczyciela).

Tak, jak i w poprzedniej części lekcji, warto zwrócić uwagę uczniów na różnice kulturowe oraz religijne pomiędzy obydwoma krajami. Jeśli dziecko zdecyduje się na narysowanie pocztówki związanej, na przykład, z którymś ze świąt religijnych, warto poprosić ucznia o napisanie na odwrocie dwóch - trzech zdań opisujących dane święto (opis święta może być również wykonany przez ucznia w ramach pracy domowej).

7. Ocena słowna wykonanych prac.


III. Podsumowanie 1. Podziękowanie za wspólną zabawę i naukę, za pięknie wykonane prace.
2. Krótkie podsumowanie i zachęcenie do poznawania ludzi z odległych zakątków świata.

Uwaga dla nauczyciela: przygotowane przez dzieci pocztówki z Polski można przekazać na adres Fundacji Edukacja dla Demokracji. Pocztówki zostaną przekazane do jednej ze szkół w Tadżykistanie

Adres do korespondencji:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
z dopiskiem: pocztówki dla dzieci w Tadżykistanie