SCENARIUSZE

Lokalnie, zdrowo, pysznie!

Opis: Zapoznaj klasę z przykładami działań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Pomóż im dostrzec możliwości aktywnego działania w swojej społeczności na rzecz zrównoważonej produkcji/transportu/konsumpcji żywności oraz wspólnie dokonajcie analizy i krytycznie odnieście się do elementów otaczającej nas rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Autor/Autorka (autorzy/autorki): Magdalena Klarenbach i Emilia Ślimko
Pobierz scenariusz lekcji w postaci pliku : 21. Lokalnie_zdrowo_pysznie_16_19 lat.pdf
Scenariusz pochodzi z publikacji Polskiej Zielonej Sieci pt. "Jedz lokalnie, myśl globalnie!"